Brutalk

Zaloguj się do swojego konta

Czy masz jakieś wątpliwości?

Odezwiemy się do Ciebie w ciągu kilku minut

Odwiedź naszą stronę FAQs

Znajdziesz tam odpowiedź na większość swoich pytań.

Pliki cookie Brutalk

Używamy własnych oraz zewnętrznych plików cookie do działań marketingowych oraz w celu zapewnienia Ci lepszych doświadczeń. Przeczytaj o tym, jak używamy plików cookie i jak możesz je kontrolować klikając na Preferencje.


Preferencje

Preferencje prywatności

Szanujemy Twoje prawo do prywatności, możesz wybrać, aby nie zezwalać na gromadzenie danych dla niektórych rodzajów usług. Jednak brak zgody na te usługi może wpłynąć na Twoje doświadczenia.

 • Pliki cookie sesji
  Sesyjne pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jak również do akceptacji plików cookie.
  WYMAGANY
 • Cookie XSRF-Token
  Ten plik cookie jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania formularzy Brutalk, co pozwala uniknąć korzystania lub wysyłania formularzy przez boty i inne zautomatyzowane narzędzia.
  WYMAGANY
 • Google Ads
  Ten plik cookie zbiera informacje z przeglądarki na temat profilu użytkownika.
 • Google Analytics
  Ten plik cookie dostarcza nam informacji o doświadczeniach użytkownika z Brutalk w celu ulepszenia i zaoferowania Ci większej ilości lepszych usług z lepszymi doświadczeniami dla Ciebie. Dzięki temu ciasteczku pomagasz nam w wprowadzaniu ulepszeń.

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Właścicielem Serwisu www.brutalk.com jest Zentica LTD, a także właścicielem i odpowiedzialnym za pliki z danymi osobowymi dobrowolnie przekazanymi przez jego użytkowników, który zastosował wszelkie wymagane prawem środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych i prywatności swoich użytkowników. Przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się za pośrednictwem tej strony internetowej jest zgodne z przepisami ustawy 15/1999 z dnia 13 grudnia i ze środkami bezpieczeństwa, które mają do niej zastosowanie zgodnie z Dekretem Królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia.

Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego je gromadzimy

If you leave a comment on our site you can choose to save your name, email and web address in cookies. This is for your convenience, so you don't have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

Jeśli posiadasz konto i zalogujesz się na tej stronie, ustawimy tymczasowy plik cookie, aby określić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Podczas logowania ustawimy również kilka plików cookie, aby zapisać informacje o logowaniu i opcjach wyświetlania ekranu. Pliki cookie logowania zachowują ważność przez dwa dni, a pliki cookie opcji wyświetlania przez rok. Jeśli wybierzesz opcję Zapamiętaj mnie, Twój login będzie trwał przez dwa tygodnie. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli edytujesz lub publikujesz artykuł, w Twojej przeglądarce zostanie zapisany dodatkowy plik cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i podaje jedynie ID artykułu, który właśnie edytowałeś. Wygasa on po 1 dniu.

Komu udostępniamy Twoje dane i jak długo je przechowujemy

Jeśli zostawisz komentarz, komentarz i jego metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Jest to możliwe, abyśmy mogli automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze, zamiast trzymać je w kolejce do moderacji.

Spośród użytkowników, którzy zarejestrują się na naszej stronie (jeśli tacy istnieją), przechowujemy również dane osobowe, które podają w swoim profilu użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą przeglądać, edytować lub usuwać swoje dane osobowe w dowolnym momencie (z wyjątkiem braku możliwości zmiany nazwy użytkownika). Administratorzy strony również mogą przeglądać i edytować te informacje.

Jakie prawa masz w stosunku do swoich danych

Jeśli masz konto lub zostawiłeś komentarz na tej stronie, możesz poprosić o przesłanie pliku eksportowego danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, w tym wszelkich danych, które podałeś. Możesz również poprosić o usunięcie wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Nie dotyczy to danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać dla celów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy Twoje dane

Komentarze odwiedzających mogą być sprawdzane przez zautomatyzowaną usługę wykrywania spamu.

Prawo do informacji

Jeśli zdecydujesz się poprosić o informacje, wsparcie lub rejestrację na naszej Stronie internetowej, poprosimy o dane ściśle niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego nasza Strona internetowa jest przeznaczona, czyli informacji, promocji, sprzedaży i świadczenia naszych usług, z których wszystkie są dostępne na naszej Stronie internetowej.

W żadnym wypadku nie będą one wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały dobrowolnie podane na Stronie. Dane osobowe podane przez użytkownika staną się częścią zbioru danych osobowych. Te dane osobowe będą przetwarzane pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to wcześniej zgodę, której udziela klikając na przycisk Wyślij lub Zarejestruj się, i może odwołać tę zgodę, kiedy tylko zechce.

Osoby, które dobrowolnie przekazują swoje dane właścicielowi strony internetowej za pomocą dowolnego ze sposobów ustanowionych w tym celu w dowolnym momencie, wyrażają zgodę i zgadzają się wiedzieć wyraźnie, dokładnie i jednoznacznie:

- Że wprowadzenie do pliku i przetwarzanie danych osobowych ma na celu rozwój i korzyści z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej, jak również utrzymanie relacji między siecią a jej użytkownikami.

- Użytkownik zostanie poinformowany o obowiązkowym lub opcjonalnym charakterze jego odpowiedzi na zadane mu pytania, jak również o konsekwencjach uzyskania lub odmowy odpowiedzi. W ten sposób użytkownik musi obowiązkowo wypełnić pola formularza danych przedstawionego w celu rejestracji na stronie internetowej, tak że jeśli nie wypełni danych i nie zaakceptuje formularza, nie będzie mógł być użytkownikiem strony internetowej ani otrzymać żądanych informacji.

- Że stale mają możliwość dostępu do swoich danych, więc mogą skonsultować się z danymi kontaktowymi, aby uzyskać dostęp, modyfikować i anulować całkowicie i bezpośrednio wszystkie swoje dane.

- Że w każdej chwili można odwołać swoją zgodę, wysyłając komunikat do sieci, poprzez kanały ustanowione w tym celu. Oprócz powyższego, użytkownik jest informowany i wyraża zgodę na następujące działania

Jeśli zamierzasz zarejestrować się i/lub nabyć którąkolwiek z usług oferowanych przez Web i stać się klientem, wcześniej akceptujesz następujące: Dane osobowe klientów będą częścią zbioru należącego do Zentica LTD i będą przetwarzane w celu ZARZĄDZANIA KLIENTEM, UTRZYMANIA, KOLEKCJONOWANIA, REKLAMACJI I AKOMODACJI DANYCH.

Klient wyraża również wyraźną zgodę na wykorzystanie swoich danych przez Zentica LTD w celu przesyłania mu w dowolny sposób, w tym drogą elektroniczną, informacji handlowych lub reklam dotyczących jego produktów lub usług. Dane klientów będą zawsze traktowane zgodnie z przepisami ustawy 15/1999, z dnia 13 grudnia, o ochronie danych osobowych.

W przypadku wyboru usługi hostingu danych, kopii zapasowej lub innej usługi, za pomocą której użytkownik przekazuje nam dane dotyczące swojej działalności (swoich klientów, dostawców, pracowników itp.), klient będzie uważany za odpowiedzialnego za plik, a Zentica Global S.L. będzie uważana za odpowiedzialną za przetwarzanie, a użytkownik musi poinformować nas o poziomie bezpieczeństwa danych, które przechowuje. W przypadku, gdy nie poinformują nas Państwo o tym, będziemy rozumieć, że przekazali nam Państwo jedynie podstawowe dane.

W takich przypadkach, zgodnie z Art. 12 ustawy LOPD, obowiązują następujące zasady: 1. PRZETWÓRCA będzie przetwarzał dane wyłącznie zgodnie z instrukcjami KONTROLERA DANYCH oraz w celu hostingu danych lub w jakimkolwiek innym celu, który pomimo innej nazwy polega na hostingu danych administratora plików przez przetwórcę (kopie zapasowe, zarządzanie pocztą elektroniczną, zarządzanie stronami internetowymi itp.

Dostęp do danych osobowych jest niezbędny do świadczenia usługi. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZBIÓR upoważnia PRZETWARZAJĄCEGO do podzlecenia usługi hostingu danych, jeśli jest to konieczne, z obowiązkiem zapewnienia przez PRZETWARZAJĄCEGO, że w tym przypadku podwykonawca przestrzega środków bezpieczeństwa, do których jest zobowiązany, oraz poinformowania OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ZBIÓR o podwykonawcy, gdy tylko się o tym dowie.

Dostęp do danych osobowych jest niezbędny do świadczenia usługi. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZBIÓR upoważnia PRZETWARZAJĄCEGO do podzlecenia usługi hostingu danych, jeśli jest to konieczne, z obowiązkiem zapewnienia przez PRZETWARZAJĄCEGO, że w tym przypadku podwykonawca przestrzega środków bezpieczeństwa, do których jest zobowiązany, oraz poinformowania OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ZBIÓR o podwykonawcy, gdy tylko się o tym dowie.

2. ZARZĄDZAJĄCY PRZETWARZANIEM zobowiązuje się do przyjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych i zapobiec ich zmianie, utracie, przetwarzaniu lub nieupoważnionemu dostępowi, zgodnie z art. 9 ustawy organicznej 15/1999 o ochronie danych osobowych i dekretem królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia, który wdraża wspomnianą ustawę. Środki bezpieczeństwa, w zależności od charakteru przetwarzanych danych, muszą odpowiadać poziomowi podstawowemu i mogą być na poziomie średnim lub wysokim.

3. Po wykonaniu postanowienia umownego dane osobowe muszą zostać zniszczone lub zwrócone OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA ZBIÓR, jak również wszelkie nośniki lub dokumenty, które zawierają jakiekolwiek przetwarzane dane osobowe, chyba że istnieje przepis prawa nakazujący ich zachowanie. W każdym przypadku, gdy może dojść do powstania odpowiedzialności pomiędzy ZARZĄDZAJĄCYM ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ a PRZEDSIĘBIORCĄ, ten ostatni może przechowywać dane w sposób należycie zablokowany.

4. W przypadku, gdy ZARZĄDZAJĄCY PRZETWARZANIEM wykorzystuje dane w innym celu, przekazuje je lub używa ich niezgodnie z niniejszą umową, będzie on również uważany za odpowiedzialnego za przetwarzanie, będąc odpowiedzialnym za naruszenia, których osobiście dokonał. Możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu i anulowania, pisząc do administratora pliku na następujący adres: 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU.

Jeśli zamierzasz zwrócić się o informacje lub wsparcie, oświadczasz, że zostałeś poinformowany o następujących kwestiach:

Dane dostarczone przez Ciebie zostaną włączone do pliku danych i będą wykorzystane w celu odpowiedzi na Twoją prośbę o informacje lub wsparcie, na co wyraźnie wyrażasz zgodę. Jeśli chcesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania lub sprzeciwu, prosimy o napisanie do Zentica LTD, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, o czym informujemy zgodnie z przepisami ustawy 15/1999, z dnia 13 grudnia.

Informacje o użytkownikach

W celach bezpieczeństwa i współpracy z wymiarem sprawiedliwości rejestrujemy dane IP (Internet Protocol) przypisane do abonenta, który jest właścicielem linii telefonicznej w momencie połączenia z tą stroną internetową.

Dane te będą przechowywane przez dostawcę usług przez okres czasu określony przez obowiązujące przepisy.

Dostęp do tej strony internetowej może wiązać się z wykorzystaniem plików cookie, które będą służyły ułatwieniu użytkownikom późniejszej nawigacji.

Dzięki cookies Zentica LTD. może rozpoznać przeglądarki zarejestrowanych użytkowników po ich pierwszej rejestracji, bez konieczności rejestrowania się przy każdej wizycie, aby uzyskać dostęp do usług i informacji zarezerwowanych wyłącznie dla nich. Stosowane pliki cookies nie mogą odczytywać plików cookies utworzonych przez innych dostawców.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki tak, aby była ostrzegana na ekranie o otrzymywaniu plików cookie oraz aby uniemożliwić instalację plików cookie na swoim dysku twardym. Aby to zrobić, użytkownik musi zapoznać się z instrukcjami i podręcznikami swojej przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji. Żaden plik cookie nie pozwala na kontakt z numerem telefonu użytkownika, adresem e-mail lub innymi środkami kontaktu. Żaden plik cookie nie pozwala na pobieranie informacji z dysku twardego użytkownika ani na dostęp do danych osobowych. Po prostu kojarzą one przeglądarkę danego komputera z anonimowym kodem.

Jedynym sposobem, aby prywatne informacje użytkownika stały się częścią pliku cookie, jest osobiste przekazanie tych informacji serwerowi przez użytkownika.

Prawo dostępu, sprzeciwu, odwołania i sprostowania

W każdej chwili użytkownik ma prawo do dostępu do swoich informacji, do sprostowania, jeśli jego dane są nieprawidłowe, do sprzeciwu wobec wszelkiego rodzaju leczenia związanego z utrzymaniem stosunku umownego oraz do rezygnacji z usług Zentica LTD.

Prawa te mogą być wprowadzone w życie po akredytacji osobowości w formach i w terminach określonych w Dekrecie Królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia, pisząc na adres podany w Informacji prawnej. Przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji drogą elektroniczną, w stosownych przypadkach, odbywa się zgodnie z przepisami ustanowionymi w ustawie organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych i ustawie 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

Informacje dotyczące nieletnich

Zentica LTD. nie jest zwolennikiem przeglądania stron internetowych przez osoby niepełnoletnie bez zgody rodziców lub przedstawicieli prawnych. Jeśli obawiają się Państwo, że Państwa dzieci będą korzystać z usług niniejszego serwisu internetowego, zalecamy monitorowanie dostępu dziecka do Internetu lub stosowanie filtrów do przeglądania stron internetowych. Dzieci nie mogą wpisywać swoich danych w formularzu internetowym.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zentica LTD zastrzega sobie prawo do zmiany, według własnego uznania, Polityki Prywatności. Zmiany te będą publikowane na tej stronie tak, abyś zawsze był świadomy jakie informacje są zbierane, jak te informacje mogą być wykorzystane i czy będą one ujawnione komukolwiek.