Brutalk

Log in op uw account

Heeft u twijfels?

Wij nemen contact met u op in een paar minuten

Bezoek onze FAQs

U vindt er het antwoord op de meeste van uw vragen.

Brutalk Cookies

Wij gebruiken onze eigen en third-party service cookies voor marketing activiteiten en om u een betere ervaring te bieden. Lees hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Voorkeuren te klikken.


Voorkeuren

Privacy voorkeuren

Wij respecteren uw recht op privacy, u kunt ervoor kiezen om het verzamelen van gegevens voor bepaalde soorten diensten niet toe te staan. Het niet toestaan van deze diensten kan echter invloed hebben op uw ervaring.

 • Sessie-cookie
  Sessiecookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website, evenals het accepteren van cookies.
  VEREIST
 • Cookie XSRF-Token
  Dit Cookie is noodzakelijk voor het correct functioneren van de Brutalk formulieren, waardoor het gebruik of verzenden van formulieren door bots en andere geautomatiseerde tools wordt voorkomen.
  VEREIST
 • Google Ads
  Dit Cookie verzamelt informatie van uw browser over uw gebruikersprofiel.
 • Google Analytics
  Dit Cookie geeft ons informatie over uw gebruikerservaring op Brutalk om onze website te verbeteren en u meer en betere diensten aan te bieden met een betere ervaring voor u. Met dit Cookie help je ons te verbeteren.

Privacybeleid

Wie zijn wij?

De eigenaar van de Site www.brutalk.com is Zentica LTD, alsmede de eigenaar en verantwoordelijke voor de bestanden met de persoonlijke informatie die vrijwillig door haar gebruikers is verstrekt na alle wettelijk vereiste veiligheidsmaatregelen te hebben getroffen voor de bescherming van de gegevens en de privacy van haar gebruikers. De verwerking van persoonsgegevens die wordt uitgevoerd via deze website is in overeenstemming met de bepalingen van wet 15/1999 van 13 december en met de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op de website volgens Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december.

Welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom we ze verzamelen

If you leave a comment on our site you can choose to save your name, email and web address in cookies. This is for your convenience, so you don't have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

Als u een account heeft en inlogt op deze site, zullen wij een tijdelijke cookie plaatsen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Wanneer u inlogt, zullen we ook een aantal cookies plaatsen om uw inloggegevens en schermweergaveopties op te slaan. Inlogcookies blijven twee dagen bewaard en weergavecookies blijven een jaar bewaard. Als u Remember Me selecteert, blijft uw aanmelding twee weken bewaard. Als u zich afmeldt van uw account, worden uw aanmeldingscookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of plaatst, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie en vermeldt alleen de ID van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het verloopt na 1 dag.

Met wie delen we uw gegevens en hoe lang bewaren we ze

Als u een reactie achterlaat, worden de reactie en de metadata voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat wij opeenvolgende commentaren automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatiewachtrij te houden.

Van de gebruikers die zich op onze site registreren (als die er zijn), slaan wij ook de persoonlijke informatie op die zij verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen veranderen). Sitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten hebt u over uw gegevens

Als u een account hebt of opmerkingen op deze site hebt achtergelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, met inbegrip van de gegevens die u hebt verstrekt. U kunt ook vragen dat wij alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben, verwijderen. Dit geldt niet voor gegevens die wij verplicht zijn te bewaren voor administratieve, juridische of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw gegevens naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd door een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Recht op informatie

Als u besluit om informatie aan te vragen, ondersteuning te vragen of u te registreren op onze Website, zullen wij u vragen om de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om het doel te bereiken waarvoor onze Website is bedoeld, namelijk de informatie, promotie, verkoop en levering van onze diensten, die allemaal beschikbaar zijn op onze Website.

Ze zullen in geen geval worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor ze vrijwillig op de Website zijn ingevoerd. De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens zullen deel gaan uitmaken van een bestand met persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt op voorwaarde dat de gebruiker vooraf zijn of haar toestemming heeft gegeven, die hij of zij geeft door te klikken op de knop Verzenden of Registreren, en hij of zij deze toestemming kan intrekken wanneer hij of zij dat wenst.

Degenen die vrijwillig hun gegevens aan de eigenaar van het Web door een van de middelen die voor dat doel op elk gewenst moment, toestemming en instemming te weten uitdrukkelijk, nauwkeurig en ondubbelzinnig:

- Dat de invoering in het bestand en de behandeling van de persoonlijke gegevens heeft als doel de ontwikkeling en het voordeel van de diensten via de website, alsmede het onderhoud van de betrekkingen tussen het Web en haar gebruikers.

- Dat de gebruiker zal worden geïnformeerd over het verplichte of facultatieve karakter van zijn of haar antwoord op de vragen die hem of haar worden gesteld, alsmede de gevolgen van het verkrijgen of weigeren te beantwoorden. Dat u verplicht de velden invult van het gegevensformulier dat u wordt aangeboden om u op de website te registreren, zodat u, als u de gegevens niet invult en het formulier niet aanvaardt, geen gebruiker van de website kunt zijn of de gevraagde informatie niet kunt ontvangen.

- Dat u permanent de mogelijkheid heeft om toegang te krijgen tot uw gegevens, zodat u de contactgegevens kunt raadplegen om toegang te krijgen tot al uw gegevens, deze te wijzigen en volledig en direct te annuleren.

- Dat u op elk moment uw toestemming kunt intrekken door een mededeling te sturen naar de Web, via de kanalen die voor dat doel zijn ingesteld. In aanvulling op het bovenstaande wordt u geïnformeerd over en geeft u uw toestemming voor het volgende

Als u zich gaat registreren en/of een van de diensten van het Web afneemt en klant wordt, accepteert u eerder het volgende: De persoonsgegevens van de klant zullen deel uitmaken van een bestand dat eigendom is van Zentica LTD en zullen worden verwerkt ten behoeve van KLANTENBEHEER, ONDERHOUD, COLLECTIE, ADVERTENTIE EN GEGEVENSACCOMMODATIE.

De cliënt geeft ook zijn uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van zijn gegevens door Zentica LTD om hem, op welke wijze dan ook, inclusief elektronisch, commerciële informatie of reclame over zijn producten of diensten toe te zenden. De cliënt gegevens zullen te allen tijde worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van Wet 15/1999, van 13 december, Bescherming van Persoonsgegevens.

In het geval dat u kiest voor een data hosting service, back-up of een andere dienst waarbij u ons gegevens over uw activiteit (uw klanten, leveranciers, personeel, etc.) verstrekt, wordt de klant verantwoordelijk geacht voor het bestand en Zentica Global S.L. verantwoordelijk voor de verwerking, en dient u ons te informeren over het beveiligingsniveau van de gegevens die u host. Indien u ons niet informeert, gaan wij ervan uit dat u ons alleen gegevens van basisniveau hebt verstrekt.

In deze gevallen zal, in overeenstemming met Art. 12 van de LOPD, het volgende van toepassing: 1. De VERWERKER zal de gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de instructies van de BESTANDBEHEERDER, en met het oog op het hosten van de gegevens of enig ander doel dat, ondanks het feit dat het een andere naam heeft, bestaat uit het hosten van de gegevens van de bestandsbeheerder door de verwerker (back-ups, e-mailbeheer, webbeheer, enz.), en zal ze niet aan derden meedelen, zelfs niet voor opslag.

De toegang tot de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het verlenen van de dienst. De VERANTWOORDELIJKE VOOR HET BESTAND machtigt de VERWERKER om de dienst voor het hosten van gegevens zo nodig uit te besteden, met de verplichting voor de VERWERKER om er in dit geval op toe te zien dat de onderaannemer de veiligheidsmaatregelen naleeft waartoe hij verplicht is en de VERANTWOORDELIJKE VOOR HET BESTAND van de onderaannemer op de hoogte te stellen zodra hij er kennis van heeft gekregen.

De toegang tot de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het verlenen van de dienst. De VERANTWOORDELIJKE VOOR HET BESTAND machtigt de VERWERKER om de dienst voor het hosten van gegevens zo nodig uit te besteden, met de verplichting voor de VERWERKER om er in dit geval op toe te zien dat de onderaannemer de veiligheidsmaatregelen naleeft waartoe hij verplicht is en de VERANTWOORDELIJKE VOOR HET BESTAND van de onderaannemer op de hoogte te stellen zodra hij er kennis van heeft gekregen.

2. De VERWERKER verbindt zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen en de wijziging, het verlies, de verwerking of de ongeoorloofde toegang ervan te voorkomen, overeenkomstig artikel 9 van de organieke wet 15/1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en het koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, dat uitvoering geeft aan voornoemde wet. De veiligheidsmaatregelen moeten, afhankelijk van de aard van de verwerkte gegevens, overeenstemmen met het basisniveau en kunnen van middelmatig of hoog niveau zijn.

3. Zodra aan de contractuele bepaling is voldaan, moeten de persoonsgegevens worden vernietigd of worden teruggegeven aan de VERANTWOORDELIJKE, evenals elke drager of elk document dat verwerkte persoonsgegevens bevat, tenzij er een wettelijke bepaling is die de bewaring ervan vereist. Wanneer er verantwoordelijkheden kunnen ontstaan tussen de VERANTWOORDELIJKHEIDSBEHEERDER en de OPDRACHTGEVER, kan deze laatste de gegevens naar behoren afgeschermd houden.

4. In het geval dat de VERWERKINGSBEHEERDER de gegevens voor een ander doel gebruikt, ze meedeelt of ze gebruikt in strijd met dit contract, zal hij ook verantwoordelijk worden geacht voor de verwerking, waarbij hij aansprakelijk is voor de inbreuken die hij persoonlijk heeft gepleegd. U kunt uw recht van toegang, rectificatie, verzet en annulering uitoefenen door te schrijven naar de dossierbeheerder op het volgende adres 20-22 Wenlock Road, Londen, N1 7GU.

Indien u om informatie of ondersteuning gaat vragen, verklaart u dat u van het volgende op de hoogte bent gesteld:

De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen worden gebruikt om te reageren op uw verzoek om informatie of ondersteuning, waarvoor u uitdrukkelijk toestemming geeft. Indien u uw recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet wenst uit te oefenen, kunt u schrijven naar Zentica LTD, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, waarvan wij u op de hoogte stellen, in overeenstemming met de bepalingen van Wet 15/1999, van 13 december.

Gebruikers informatie

Wij registreren uw IP (Internet Protocol) gegevens die zijn toegewezen aan de abonnee die eigenaar is van de telefoonlijn op het moment van de verbinding met dit web, met het oog op de veiligheid en de samenwerking met Justitie.

De gegevens worden door de dienstverlener bewaard gedurende de periode die in de geldende wetgeving is vastgesteld.

De toegang tot deze website kan het gebruik van cookies met zich meebrengen, die tot doel hebben de verdere navigatie van de gebruiker te vergemakkelijken.

Dankzij de cookies is het mogelijk voor Zentica LTD. om de browsers van geregistreerde gebruikers te herkennen nadat zij zich voor de eerste keer hebben geregistreerd, zonder dat zij zich bij elk bezoek moeten registreren om toegang te krijgen tot de diensten en informatie die exclusief voor hen zijn gereserveerd. De gebruikte cookies kunnen niet de cookie bestanden lezen die door andere aanbieders zijn aangemaakt.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser te configureren om op het scherm gewaarschuwd te worden voor de ontvangst van cookies en om de installatie van cookies op zijn harde schijf te verhinderen. Daartoe dient de gebruiker de instructies en handleidingen van zijn browser te raadplegen voor verdere informatie. Geen enkele cookie laat toe om contact op te nemen met het telefoonnummer, e-mailadres of een ander contactmiddel van de gebruiker. Geen enkele cookie laat toe informatie van de harde schijf van de gebruiker te halen of toegang te krijgen tot persoonlijke informatie. Ze associëren gewoon de browser van een bepaalde computer met een anonieme code.

De enige manier waarop privé informatie van een gebruiker onderdeel kan worden van een cookie bestand is voor de gebruiker om die informatie persoonlijk aan de server te geven.

Recht van toegang, verzet, annulering en rectificatie

De gebruiker heeft het recht om op elk moment toegang te krijgen tot zijn informatie, deze te rectificeren indien zijn gegevens onjuist zijn, zich te verzetten tegen elke vorm van behandeling in verband met de instandhouding van de contractuele relatie en zich uit te schrijven voor de diensten van Zentica LTD

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend na accreditatie van de persoonlijkheid in de vormen en binnen de termijnen zoals bepaald in het Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, door te schrijven naar het adres vermeld in de Wettelijke Aankondiging. De verwerking van persoonlijke gegevens en de verzending van mededelingen via elektronische middelen, waar van toepassing, zijn in overeenstemming met de voorschriften van de Organieke Wet 15/1999, van 13 december, over de Bescherming van Persoonsgegevens en Wet 34/2002, van 11 juli, over de Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel.

Informatie over minderjarigen

Zentica LTD. is er geen voorstander van dat minderjarigen op het Web surfen zonder de toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Als u bezorgd bent over uw kinderen die gebruik maken van de diensten van deze website adviseren wij u om toezicht te houden op de toegang van uw kind tot het Internet of om filters te gebruiken voor het surfen op het Internet. Het is kinderen niet toegestaan hun gegevens op het webformulier in te vullen.

Veranderingen in de Privacy Policy

Zentica LTD behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, haar Privacy Policy te wijzigen. Deze wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst zodat u altijd op de hoogte bent van welke informatie wordt verzameld, hoe deze informatie kan worden gebruikt, en of deze aan iemand bekend zal worden gemaakt.